Rosimm第2823期短发妹子白色大床上无内黑丝裤袜撩人姿势秀翘臀屁沟诱惑79PROSI写真

Rosimm第2823期短发妹子白色大床上无内黑丝裤袜撩人姿势秀翘臀屁沟诱惑79PROSI写真

 是以喘急息肩而四肢又寒也。去上热下冷,腰脚疼痛,四肢无力,多睡少食,羸瘦,颜色不完黄赤,恶疮下疰,口苦无味,憎寒毛耸,积年瘕气块,丈夫阳事断绝,女子久无子嗣,久患寒疟,吐逆泻痢,变成劳疾,百节疼。

 河豚毒仓卒无药,用清油多灌之,得吐愈。兹录于下,不敢再赘。

量药末多寡,用陈好米醋,入银、石器内,熬令鱼眼沸。每服一钱,不拘时,温酒调下。

脾痹加浓朴、枳实、砂仁、神曲。疸者,黄胆也,谓湿疸、谷疸、女劳疸、酒疸及黄汗也。

每服五十丸,用人参汤空心送下。 热甚,则散失其常经,溢渗入胞,而成血淋也。

久不愈,寒化为热。侠缨者,发于结缨之处,人迎之下颈侧也。

Leave a Reply