AI智能明星换脸福利网址

AI智能明星换脸福利网址

 一息六至,谓之数脉。 如痛甚,加羌活、郁李仁。

温易疮痒脓出尽,洗法胶纸贯众汤。小续命汤治五□,人参麻黄川芎共,黄芩芍药草防风,官桂附子防己杏。

足之三阴足内走者,谓足厥阴肝经,从足大指外侧之端,循行前行上内踝上腘〔月专〕,膝之中行,内行阴器腹胁之外行,上至乳下也;足太阴脾经,从足大指内侧之端,循内联踝膝里股内之中行,上行腹中至季胁也;足少阴肾经,从足心循内联踝足跟内侧之后行,上腹内至胸也。 (五苓散)猪苓泽泻肉桂茯苓白术土炒引加灯心水煎服。

胃热头痛,病在阳明,因小儿肥甘无节,胃火上炎,故发时鼻干目痛,上至头下至齿,颊痛无定时,宜加味茶调散清之。初起如粟,渐生红亮焮痛,溃出稠脓者顺;若起如椒子,黑焦陷于皮肉之内,漫肿紫暗,并无焮热,痛连睾丸及腰背肛门者逆。

亦有脐中不痛、不肿、甚痒,时津黄水,此属肠胃湿热积久,宜服黄连平胃散,外用二妙散干撒渗湿即愈。疽由筋骨阴分发,肉脉阳分发曰痈,疡起皮里肉之外,疮发皮肤疖通名。

法以桑木烧作红炭,以漏杓盛之,悬患上,自四围烘之疮口,或高或低,总以疮知热为度。上六味共为末,每服五分,茶、酒任下,欲解,用【方歌】整骨麻药取箭头,不伤筋骨可无忧,麻黄姜黄胡茄子,主治:此药敷于毒上,麻木任割不痛。

Leave a Reply