27fuli福利电影在线播放

27fuli福利电影在线播放

至六七日而头痛身热不解,足见阳气之重,其不恶寒反恶热更可知矣。自利不渴,脏无热也,宜理中汤主之。

 半夏生于夏初,辛能散邪,能消痞,能行结气。设或不瘥,当更用柴胡,令邪走少阳,使有出路。

且下利则地道已通,仲景不用大黄之意晓然。故面热而色赤。

误与伤寒,则表气愈固,里气更逆,呕吐不已也。 但头汗出,剂颈而还,其身发黄。

 厥应下之,而反发其四五日来,恶寒无热可知。黄芩汤本为协热下利而设,不为脉迟表热而设。

黄色鲜明者,汗在肌肉而不达也。表症仍在,竟用抵当,全罔顾表者,因邪甚于里,急当救里也。

Leave a Reply